menu

Nieuwsbrief aan de leden van de bibliotheek 

Nieuwsbrief Antroposofische bibliotheek – Michaëlstijd 2019

De herfst staat merkbaar voor de deur, de tijd van het jaar die tot moedige inkeer uitnodigt is aangebroken.

Dat betekent voor jou als lid van de antroposofische bibliotheek wellicht ook weer: op zoek gaan naar een inspirerend boek, waarmee een stukje ‘duisternis’ verlicht kan worden.

Dat je daarmee in goed gezelschap bent moge blijken uit de bijgevoegde boeiende bespreking van de hand van Jaap van Waning, van een nieuw aangeschaft boek (met 1264 pagina’s!).

En goed nieuws voor wie geïnteresseerd is in de Nederlandse vertalingen van het werk van Rudolf Steiner: op vijf titels na beschikken we nu over alle uitgaven van ‘Werken en Voordrachten’.

In de tweede bijlage vind je een compleet overzicht van alle titels die in het bestand zijn opgenomen sinds Pasen dit jaar. Een indrukwekkend lange lijst weer. Voor een groot deel is dat te danken aan diverse schenkers – daardoor blijven ook de verkoop-planken steeds goed gevuld. Onze blijvende dank daarvoor!

Natuurlijk zijn er ook deze keer praktische punten die we hieronder graag nog eens onder je aandacht brengen:

- mocht het nog niet zijn gebeurd: het vriendelijke verzoek om je ledenbijdrage

(€ 25,=) voor dit kalenderjaar over te maken. Het gironummer daarvoor is zoals je weet: NL96INGB0000328674 van Stg. Studiecentrum voor Antroposofie.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer je dat jaarlijks middels een periodieke overschrijving zou willen doen.

- Via deze link kom je bij de informatie over de bibliotheek op de website van Enkidoe.

- en hier nogmaals de openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur, plus woensdag van 14:00-16:00 uur,

zaterdag van 11:00 tot 12:30 uur. (Met uitzondering van de regionale

schoolvakanties)

Met hartelijke groet en graag tot ziens,

Nicole Aarts, Frans Bouts, Jac Net, René Pennings, Rolf van Velthoven,

Jaap van Waning, Heleen de Weger en Corrie Wijkhuizen