menu

Samen Scholing 

Begeleid door René Pennings.

In deze groep gaat het om individuele en gezamenlijke beoefening van de antroposofische scholingsweg.

Het eerste blok bestaat uit zeven maandelijkse bijeenkomsten rond een zestal oefeningen die het begin vormen van die weg. Praktische oefeningen als basis voor iedereen die meer sturing wil geven aan zijn dagelijks leven. Alle zes hebben ze als doel het denken, voelen en willen meer en meer in eigen beheer te nemen.

Ook zonder verder te gaan op de meditatieweg kunnen deze oefeningen tot fundamentele vaardigheden worden als het gaat om stuurmanskunst en stuurkracht in het dagelijks leven.

De nog volgende onderwerpen (karma en reïncarnatie, Rozenkruismeditatie, terugblik, meditaties over de natuur, omgang met mantrische spreuken) zullen aangeboden worden in blokken die ook los van elkaar te volgen zijn.

Data: dinsdagavonden 10 september, 15 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 4 februari en 3 maart.

Tijd: 19:30 -20:30 uur.

Kosten: € 35,00 voor 7 bijeenkomsten, op de eerste avond - graag contant - te voldoen.

Maximaal 9 deelnemers.

Aanmelden bij René Pennings:

Belangstellenden voor scholing kunnen zich hier ook melden.
Bij voldoende belangstelling zullen er nieuwe groepen starten.