menu

Socratische Gesprekken 

Maandelijks een verdiepend gesprek o.l.v. Rolf van Velthoven.

Een Socratisch gesprek is een gestructureerde vorm van gezamenlijk nadenken over een actuele of fundamentele kwestie. In tegenstelling tot andere gespreksvormen gaat het niet om het oplossen van iemands probleem of om het geven van advies. Nee, in een socratisch gesprek gaat het erom een voor alle deelnemers relevante kwestie te analyseren. Het centrale vraagstuk wordt besproken aan de hand van een concreet voorbeeld.

Zo bereik je dat door één vraag centraal te stellen er een gezamenlijke focus ontstaat én door het concrete voorbeeld krijgt de algemene vraag vaste grond in de ervaring van de deelnemers. Het verbindt mensen in hun gezamenlijke oriëntatie op het vinden van ‘de waarheid’ over de centrale kwestie. De deelnemers denken met elkaar mee, de groep denkt als één hoofd.

Een ander belangrijk kenmerk is dat het gaat om het onderzoeken van de onderliggende redenen, waarden of visies van de deelnemers ten aanzien van de centrale vraag, de zg. ‘verborgen bestuurders’. Hierdoor ontstaat diepgang in het gesprek en ruimte voor nieuw denken.

Elk gesprek eindigt met het vaststellen van de essentie. Dat kan voor ieder van de deelnemers anders zijn, maar in die verschillen ontwaren de deelnemers bij elkaar de diepe drijfveren of de centrale idealen.

De volgende regels kenmerken een socratisch gesprek:

Baseer je eigen mening op eigen ervaring (geen boekenwijsheid!)
Wees concreet en beknopt.
Denk mee met elkaar; leef je in in de ander.
Streef naar overeenstemming.

En je leert: te argumenteren, te concretiseren, samen te vatten en goed te luisteren, en je positie te bepalen door jouw mening te geven.

Toegang: € 5,00 per avond (bij voorkeur gepast en contant).

Opgeven graag, maar niet verplicht.