menu

Doorlopende Activiteiten en Cursussen 

Op deze pagina worden de doorlopende activiteiten en cursussen in Enkidoe vermeld, die niet of slechts een enkele keer in de Activiteiten Agenda worden aangekondigd. Door te klikken op een blauw kopje verschijnt er een nieuwe pagina met een nadere beschrijving van de activiteit.

Begeleiders van een groep zijn welkom om hun activiteit hier te beschrijven. Dat kan via

Op dit moment zijn er al diverse groepen actief, en er zullen nieuwe groepen starten, rond de volgende thema's:

Kenmerkend voor de meeste groepen is dat het niet primair om het overdragen van kennis gaat, maar vooral ook om door kunstzinnige verwerking en gesprek tot beleving en verdieping te komen.