menu

Europa-groep 

De Europa-groep komt 1 x per maand bijeen en richt zich op actuele thema’s: Europa tussen Oost en West, Rusland – Europa, vluchtelingen, e.d., en probeert zicht te krijgen op de geestelijke krachten die achter de uiterlijke gebeurtenissen werken.

Wat is als missie voor Europa te beschouwen, welke uitdagingen biedt onze tijd en wat is vruchtbaar voor de toekomst?

Als motto geldt: 'Europa en ik'. Hiermee wordt bedoeld dat de eigen relatie tot het onderwerp in het 'hier en nu' aan de orde komt.