menu

Over ons 


Aletta Remerie (1951)

Beschrijving volgt!


Christa Zon (1959)

Het vrije initiatief "Ontmoetingscentrum Enkidoe" inspireert me en roept het enthousiasme in me op, om open te staan voor wat zich wil ontvouwen vanuit de tijdgeest en de ontmoeting met andere mensen en hun diepste intenties. Graag schenk ik mijn aandacht aan het verzorgen van de ruimtes van de eerste verdieping van dit 'huis voor antroposofie' en het scheppen van een bedding voor antroposofische gemeenschapsvorming.

Jac Net (1952)

Bernard Lievegoed, toentertijd hoogleraar in de sociale bedrijfskunde aan de Technische Hogeschool Twente, was degene die mij in mijn studententijd (begin 70-er jaren), voor het beroep van heilpedagoog deed ontvlammen.

Hij gaf mij de levensles mee dat je niet alleen op de wereld bent, maar deelneemt aan het lot van de mensheid. ‘Karma, je levenslot gebeurt altijd tussen mensen en is geen kwestie van de enkele mens afzonderlijk’ was en is een gevleugelde zin die ik sindsdien met me mee heb gedragen.

Vanuit deze levensles is het ontmoetingscentrum Enkidoe tot stand gekomen. Ik beschouw het daarom als een groot voorrecht, met en tussen mensen, mee te mogen bouwen aan een centrum waar vele inspirerende en waardevolle ontmoetingen zullen plaatsvinden.