menu

Over ons 

Rene Pennings (1956)

Ontmoetingscentrum Enkidoe sluit aan bij mijn verlangen om antroposofie in deze wereld zichtbaar en beleefbaar te maken.

Sinds het begin van mijn studententijd in Nijmegen (Engelse en Amerikaanse Taal- en Letterkunde) voel ik mij met de antroposofie verbonden. Ik heb de antroposofie door studie en praktijk (o.a. heilpedagogie, euritmie, beeldende kunst) leren kennen als een eigentijdse brede weg om tot bewustzijn te komen van waarlijk menszijn.

Ontmoetingen op die weg zijn daarbij van wezenlijk belang. Hiervoor wil ik mij inzetten en mijn levenservaringen dienstbaar maken en verder ontwikkelen.

Jac Net (1952)

Bernard Lievegoed, toentertijd hoogleraar in de sociale bedrijfskunde aan de Technische Hogeschool Twente, was degene die mij in mijn studententijd (begin 70er jaren), voor het beroep van heilpedagoog deed ontvlammen.

Hij gaf mij de levensles mee dat je niet alleen op de wereld bent, maar deelneemt aan het lot van de mensheid. ‘Karma, je levenslot gebeurt altijd tussen mensen en is geen kwestie van de enkele mens afzonderlijk’ was en is een gevleugelde zin die ik sindsdien met me mee heb gedragen.

Vanuit deze levensles is het ontmoetingscentrum Enkidoe tot stand gekomen. Ik beschouw het daarom als een groot voorrecht, met en tussen mensen, mee te mogen bouwen aan een centrum waar vele inspirerende en waardevolle ontmoetingen zullen plaatsvinden.