menu

Jongerenactiviteiten 

Leesgroep voor jongeren

Lees- en werkgroep over de Filosofie van de Vrijheid:

In Enkidoe te Zutphen komen we twee keer in de maand bij elkaar met onze lees- en werkgroep. Dit is op zondagochtend van tien tot twaalf.

Begin 2023 is deze lees- en werkgroep opgericht met als doel het vrije denken te ontwikkelen en zo een tegenwicht te bieden tegen de onvrije impulsen die sterk in onze wereld heersen vandaag de dag, d.m.v. het bestuderen en in praktijk brengen van een van Steiner's belangrijkste basiswerken: De Filosofie van de Vrijheid (GA 4).

Tijdens de boekbespreking wordt er ingegaan op de gedachtegang van iedere deelnemer door het stellen van bepaalde vragen, waardoor een bepaalde interesse in de ander kan ontstaan. Sociale kunst en de filosofie worden gecombineerd.

Wil jij graag meedoen en spreekt het thema je aan? Mailen kan naar:

Wie weet tot ziens!

Frank, Floortje, Matthijs, Michaël en Jorrit.

En dan nog iets anders:

Onze volgende bijeenkomst is op 28 april (altijd op de zondagochtend).

Hartelijke groet,

Jorrit