menu

Jongerenactiviteiten 

Leesgroep voor jongeren

Wij komen iedere eerste zondagavond van de maand samen op Tademasingel 48.

Op dit moment lezen wij 'Kosmische hiërarchiën' van Rudolf Steiner.

Iedereen is welkom.

Contact: frdeklijn@gmail.com / 0624620332


Lezing en gesprek over 'Vrouwelijkheid & mannelijkheid'

Zaterdag 14 december: aanvang 19:00 uur - afronding 21:00 uur met uitloop

De jeugdsectie organiseert een avond in het oosten van het land, waar een rustiek pand in de binnenstad van Zutphen ons herbergt. Vanaf 19:00 uur is iedereen daar welkom rondom een actueel thema: de verbinding tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Isabella Wentink, die afgelopen juni ook al tijdens de gelijknamige soiree te Den Haag op dit thema inging, en die op dit onderwerp is afgestudeerd, zal ons meenemen op een reis door de geschiedenis en naar de actualiteit. Wat is eigenlijk mannelijkheid en vrouwelijkheid? Hoe kunnen wij ons overstijgend tot deze polen verhouden? Maar vooral ook: hoe kunnen de twee met elkaar in verbinding komen?

Isabella heeft een carrière als model gehad en heeft gezien hoe in deze wereld mannelijkheid en vrouwelijkheid de harmonie vaak helemaal niet vinden. Dit sterkt haar om hiervoor een lans te breken.

Na haar verhaal willen wij graag tot een levendige uitwisseling met elkaar komen.

Wees allemaal welkom. Voor koffie, thee en koek wordt door ons gezorgd.

Namens de jeugdsectie, Faucon de Klyn