menu

De statuten nieuw beleefd 

Verslag van de Statutenbijeenkomst in Zutphen in april 2024

Het motto van deze bijeenkomst was:

„Hoe draagt de innerlijke verbinding met de statuten van 1923 bij aan een levende, gezonde en werkzame Antroposofische Vereniging?“

Opening Jac Net

Lente van 2019: Jac en Christa ontmoetten Robert Jan Kelder in Dornach. Zij spreken over Robert Jan z’n eenzame werken aan de statuten. Dit resulteert in de oprichting van de zogenaamde statutengroep:

Een groep mensen: Aletta Remerie, Christa Zon, Robert Jan Kelder, Jac Net, Frits Burger, Frank Verhey, Rolf van Velthoven en Frans Bouts willen zich gaan verbinden met de statuten welke R. Steiner ons gelijk met de Grondsteen tijdens de Kerstconferentie in 1923 heeft gegeven.

We togen enthousiast aan het werk en vooral het bestuderen van de inzichten van Herbert Witzenmann werkte verlichtend.

En wat heeft R. Steiner veel aandacht aan de statuten besteed! (zie GA 260) Hij wilde geen statuten in de gebruikelijk betekenis maar beschrijven hoe we met elkaar in de vereniging omgaan.

Frank Verhey

Na de Kerstconferentie verminderde de interesse voor de Grondsteen en die voor de statuten verdween totaal. Het is de verdienste van F.W. Zeylmans van Emmichoven, die met zijn boek “der Grundstein”, de interesse ervoor weer wekte.

Frank vervolgde dat we nu lid zijn van de “Bauverein” welke heel andere statuten heeft. Volgens deze statuten mag het bestuur leden uit de vereniging zetten, zoals destijds gebeurde met Ita Wegman en Elisabeth Vreede. Vooral in het erop volgende gesprek werd duidelijk dat het de aanwezigen verbaasde dat de statuten van R. Steiner zomaar waren veranderd. We leven er nog steeds mee en zijn lid van de Bauverein.

En nu, voor de eerste keer, wordt er in Nederland een middag door antroposofen aan gewijd!

Christa Zon

Zij leest de 15 statuten uit 1923 van R. Steiner voor.

Frits Burger

Frits peilt of er mensen zijn die statuten niet saai vinden. En hij is geen rechtsgeleerde. Desondanks verdiept hij zich er 5 jaar in. Hij vond in GA 260a ,“Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum 1924-1925”, dat R. Steiner woorden op een eigen wijze gebruikt. Voorbeeld: Tagung, als deze is afgelopen is deze beëindigd, maar de Weihnachtstagung begint pas als ze afgelopen is.

Zo ook statuten: deze geven identiteit aan de antroposofische vereniging en zijn gebaseerd op iets levendigs.

Frits verbleef vele maanden alleen in de mooie natuur in Zweden. Op een eenzaam moment las hij het eerste statuut:

“De antroposofische Vereniging heeft tot doel een vereniging te zijn van mensen die het zieleleven in de individuele mens en in de menselijke samenleving op grondslag van een ware kennis van de geestelijke wereld willen bevorderen”.

Hij voelde zich toen verbonden in plaats van alleen te zijn en vormde dit statuut om in een affirmatie. Hij beleefde toen de statuten en zette deze alle om in affirmaties.

Wij oefenden met elkaar op het zevende 7e statuut en dat werkte!

Afsluiting Jac Net

De statutengroep is hierbij opgeheven: Anderen gaan er nu mee het land in en hopelijk moge de statuten van R. Steiner de hun toebedachte plek op aarde vinden

Frans Bouts