Ontmoetingscentrum Enkidoe

Ontmoetingscentrum Enkidoe, een huis dat in een tijd van individualisatie en versnippering een omhulling biedt waarbinnen jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten om inspiratie op te doen vanuit de antroposofie voor hun innerlijke leven en voor de praktijk van alledag.

Het plan om een huis voor antroposofie en ontmoeting in Zutphen te beginnen kwam voort uit een ontmoeting van twee vrouwen tijdens een Grondsteenconferentie in Amsterdam.

Inmiddels wordt Ontmoetingscentrum Enkidoe gedragen door vier initiatiefnemers. Samen met een aantal betrokken belangstellenden, willen zij – met een open blik op de wereld en midden in de samenleving – op lokaal niveau een levendig centrum doen ontstaan met een regionale uitstraling.

Daarnaast is ook de Antroposofische Bibliotheek ingebed in het ontmoetingcentrum.
______________________________________________________________________

Regionaal platform voor antroposofie

Agenda, nieuwsbrief & gids

Enkidoe zal naast haar werk rondom het ontmoetingscentrum zich ook bezig houden met het in kaart brengen van antroposofische initiatieven in de regio van de stedendriehoek Zutphen, Deventer, Apeldoorn en omstreken op drieledige wijze:

  • Agenda:
    van regionale antroposofische geïnspireerde activiteiten
  • Nieuwsbrief:
    maandelijkse brief met agenda en andere inhoud
  • Gids:
    een adressengids met alle regionale antroposofische geïnspireerde initiatieven