menu

Ontmoetingscentrum Enkidoe 

Ontmoetingscentrum Enkidoe is een huis dat in een tijd van individualisatie, polarisatie en versnippering een omhulling wil bieden waarbinnen jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten om inspiratie op te doen vanuit de antroposofie voor hun innerlijke leven en voor de praktijk van alledag. Dat de Antroposofische Bibliotheek Zutphen ook gehuisvest is in dit pand, past geheel in deze doelstelling.

Het plan om een 'huis voor antroposofie en ontmoeting' in Zutphen te beginnen kwam voort uit een ontmoeting van twee vrouwen tijdens een Grondsteenconferentie in Amsterdam in januari 2017.

Ontmoetingscentrum Enkidoe wordt nu gedragen door drie initiatiefnemers. Samen met een aantal betrokken belangstellenden willen wij – met een open blik op de wereld en midden in de samenleving – op lokaal niveau een inspirerend cultureel centrum vormen met een regionale uitstraling.

Het huis droeg al sinds jaren de naam Enkidoe, een naam die komt uit het Gilgamesj epos. Gilgamesj, de eerste mens die zich door de dood van zijn vriend Enkidoe smartelijk bewust wordt van zijn sterfelijkheid. Voor Gilgamesj en Enkidoe verdiept die karmische ontmoeting zich tot een eeuwige vriendschap – tot in de verre toekomst.

Gesprekscultuur

Het verhaal van Gilgamesj en Enkidoe past bij wat gewild wordt binnen Ontmoetingscentrum Enkidoe: met elkaar een gesprekscultuur verzorgen en ruimte scheppen voor bewustwording van karmische stromingen, waarbij juist de ontmoeting met de ander licht kan brengen in de vraag ‘wie ben ik, wie ben jij, en waartoe zijn wij hier’.

In Ontmoetingscentrum Enkidoe vinden uiteenlopende activiteiten plaats, zowel incidentele als doorlopende activiteiten.

Zo waren, zijn of komen er groepen rond de volgende thema's: 'Het eerste Goetheanum en de Grondsteenspreuk'; de houtsculptuur met de Mensheidsrepresentant; 'Biografie en Verhaal'; 'Europa-groep'; 'Vormkrachten/Levenskrachten'; 'Poëzie-groep'; 'Gesprekscafé over de eindigheid in en van het leven'; 'Michaëlschool'; 'Meditatiewerkplaats'; 'Socratische Gesprekken'; 'Sprookjes'; transparanten maken; 'Twaalf Zintuigen'; 'De vernieuwing van de mysteriën - 100 jaar Kerstconferentie'; 'Sociale Kunst'; 'In verbinding met 'de andere kant' - aan de hand van schilderingen van Gerhard Reisch' etc..

Kenmerkend voor de meeste groepen is dat het niet primair om het overdragen van kennis gaat, maar vooral ook om een kunstzinnige benadering van de thema's en om daarover persoonlijke ervaringen uit te wisselen in gesprek. Een eigen inbreng van de deelnemers is dus gewenst.

Voor informatie over deze groepen of als je zelf iets wilt organiseren kun je contact met ons opnemen:

Jac Net
M 06 5140 9155

Uitstraling

Wij streven ernaar een regionale functie te vervullen.

Naast de activiteiten in Enkidoe vermelden wij in de Activiteiten Agenda ook de activiteiten in de regio. Onze website is verbonden met Antrovista, het landelijke platform voor antroposofie.

Op de begane grond van Ontmoetingcentrum Enkidoe bevindt zich de Antroposofische Bibliotheek. De collectie omvat ruim 3500 boeken over allerlei onderwerpen zoals voeding, opvoeding, christologie, geneeskunst, karma en reïncarnatie, kunst, biografie, natuurwetenschap, sprookjes, sociale driegeleding, innerlijke ontwikkeling. De bibliotheek wordt door lezers uit de wijde omtrek bezocht.

Vanuit Ontmoetingscentrum Enkidoe worden in samenwerking met diverse partners uit de werkgebieden (o.a. Vrijescholen, gezondheidszorg, landbouw, Christengemeenschap) antroposofisch geïnspireerde initiatieven genomen waarvoor ons eigen huis te klein is.

Er zijn in deze regio veel gespreksgroepen en ledengroepen actief, die inspiratie vinden in de antroposofie. Daarover willen wij graag informatie verzamelen om met belangstellenden te delen. Je kunt je daarvoor .

Wij voelen ons verbonden met de antroposofische beweging als geheel en met de Antroposofische Vereniging in Nederland en in de wereld. Ons streven is onder meer om de doelstellingen van de Antroposofische Vereniging in Nederland op regionaal/lokaal niveau in praktijk te brengen.

In de groep die zich bezig houdt met 'Het eerste Goetheanum en de Grondsteenspreuk' sluiten wij aan bij het jaarmotief van de Algemene Antroposofische Vereniging wereldwijd.

Schenken

Het is een groot geschenk om dit initiatief te kunnen verzorgen in dit historische pand in hartje Zutphen.

Ontmoetingscentrum Enkidoe heeft geen winstoogmerk. Ons werk is volledig afhankelijk van vrijwillige inzet en bijdragen. Mocht je ons werk financieel willen ondersteunen en incidenteel of structureel willen schenken, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Je schenking kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL74 TRIO 0788771957 t.n.v. Stichting Studiecentrum voor Antroposofie Zutphen.

NB Het rekeningnummer van de Antroposofische Bibliotheek in Zutphen is een ander nummer, namelijk: NL96 INGB 0000328674 t.n.v. Stichting Studiecentrum voor Antroposofie