menu

Ruimteverhuur 

Voor samenkomsten, workshops en lezingen in Enkidoe

Voor de goede orde willen we je ook op deze plek wijzen op de doelstelling van Ontmoetingscentrum Enkidoe, zodat je alvast zelf een inschatting kunt maken of de activiteit die je wilt aanbieden, c.q. waarvoor je een ruimte wilt huren, daarbinnen valt.

Ontmoetingscentrum Enkidoe is een huis dat in een tijd van individualisatie en versnippering een omhulling biedt waarbinnen jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten om inspiratie op te doen vanuit de antroposofie voor hun innerlijke leven en voor de praktijk van alledag.

Dit is waarnaar wij ons richten bij de beoordeling van je vraag/aanbod. Aangezien de antroposofie het hele bereik van het menselijk leven bestrijkt en inspireert, zijn er heel diverse initiatieven welkom. Een verbinding met de antroposofie, op welke manier dan ook, dient echter expliciet en evident aanwezig te zijn.

De activiteiten die in Ontmoetingscentrum Enkidoe aangeboden worden komen steeds voort uit een ontmoeting met één of meer leden van de initiatiefgroep, die zorg draagt voor de identiteit.

Ontmoetingscentrum Enkidoe is gevestigd in een karakteristiek pand in hartje binnenstad van Zutphen. Enkidoe is met name geschikt voor kleinschalige initiatieven.

De ruimten, verdeeld over de begane grond, 1e en 2e verdieping en een ruime zolder, bieden plaats aan groepen van maximaal 25 personen.

Huurprijzen

De huur van een ruimte bedraagt per dagdeel:

  • tot/met 10 personen €5,00 per persoon
  • meer dan 10 personen €50,00

Interesse of meer informatie? Neem dan contact met ons op via

Huishoudelijke regels

Degene die de activiteit organiseert draagt in afstemming met een van de initiatiefnemers van Ontmoetingscentrum Enkidoe zorg voor:

  1. het openen en afsluiten van het pand en voor teruggave van de sleutel
  2. dat er tijdens de bijeenkomst geen ongewenste gasten het pand kunnen betreden
  3. een tijdige opwarming van de ruimte en ook weer verlagen van de thermostaat bij vertrek
  4. de voorbereiding van de ruimte, eventueel koffie, thee, sap, koekjes etc. en ook voor het schoonmaken en opruimen van het gebruikte na afloop van de bijeenkomst
  5. de betaling van de cursusgever, houder van de voordracht etc. en de financiële afdracht aan Enkidoe