menu

Europa-groep 

De Europa-groep is een initiatief van Jac Net en Arend Zantinge.

In deze groep wordt de aandacht gericht op Europa, als midden tussen Oost en West, onder het motto ‘Europa en ik’, waarmee wordt aangegeven dat de eigen relatie tot het onderwerp in het 'hier en nu' aan de orde komt.

Commitment en een actieve eigen inbreng zijn voorwaarde voor deelname.

De vraag staat centraal: Wat is als missie voor Europa te beschouwen, welke uitdagingen biedt onze tijd en wat is vruchtbaar voor de toekomst?

De groep komt eens per maand op een woensdagavond bijeen.

De opzet van de avonden is tweeledig:

1. Een doorlopend onderwerp, waarbij verdieping vanuit antroposofisch perspectief wordt nagestreefd, voorbereid en ingeleid door één van de groepsleden. Te denken valt aan: ontstaan, karakteristiek, missie in deze cultuurperiode, intermediair tussen Oost en West, lijnen naar de toekomst.

2. Een of twee onderwerpen, meer ontleend aan de actualiteit, vanuit de eigen ervaring. Te denken valt aan persoonlijke ervaringen m.b.t. vluchtelingenproblematiek, verhouding tot de Islam, Amerikaans imperialisme, politieke spanning Oost-West, e.a.

Data tot kerst: 25 sept., 16 okt., 13 nov., 11 dec.

Kosten ruimte: € 5,00 p.p per avond

Voor nadere informatie en aanmelding: mail of bel Arend Zantinge