menu

Poëziekring Enkidoe 

Poëziekring Enkidoe

Informele bijeenkomsten voor mensen die van poëzie houden. Mensen dus die poëzie lezen en misschien ook schrijven.

Deelnemers nemen favoriete gedichten mee. Bestaande gedichten en/of zelf geschreven gedichten. We lezen poëzie en luisteren ernaar. We gaan erover in een open gesprek. We spreken over wat ons raakt.

Poëzie maakt je gevoeliger voor de wereld en voor je eigen lot. Het opent je ziel. Wat daarin nog onbewust leeft, kan manifest worden.

De bijeenkomsten vinden plaats vanaf 8 oktober en verder op iedere tweede dinsdagavond van de maand. Om 20.00 uur. Niet tijdens de schoolvakanties.

De avonden hebben een open karakter.

Kosten: vrijwillige bijdrage in het mandje.