menu

Privacyverklaring 

Uw privacy is erg belangrijk voor ons!

Met onze website willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, en daarvoor hoeven we echt niet alles van u te weten. We bewaren daarom alleen informatie die noodzakelijk is. We proberen niet om uw voorkeuren vast te stellen. We maken geen profiel van u aan.

Cookies

 • De blbiotheek van Ontmoetingscentrum Enkidoe maakt gebruik van één tijdelijk cookie. Dat is noodzakelijk om in te kunnen loggen. Het verdwijnt vanzelf als u de browser afsluit.
 • Als u boeken op uw favorietenlijst plaatst, wordt de inhoud van deze lijst als cookie op uw eigen computer geplaatst. Het blijft een jaar bewaard, of korter als u het zelf eerder verwijderd.

Deze cookies dienen alleen uw gemak en hebben geen andere functies.

Geen pottenkijkers

In onze website vindt u geen inhoud die afkomstig is van andere websites, en waarmee deze sites u zouden kunnen identificeren.

Dus ook geen:

 • Trackers van Google Analytics;
 • Reclames of cookies afkomstig van andere websites.
 • Tweets van Twitter;
 • Duimpjes van Facebook. In plaats daarvan is er een knopje waarmee u een link naar onze site op uw Facebookpagina kunt zetten, maar waarmee Facebook niet zomaar iets over u te weten kan komen.

Beter en veiliger

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen bepaalde (technische) gegevens tijdelijk worden opgeslagen in een logfile. Dit zijn b.v. uw IP-nummer, de naam van uw browser en besturingssysteem en andere gegevens die niet naar u persoonlijk te herleiden zijn. De logfiles dienen uitsluitend om onze dienstverlening nog beter te maken en om de veiligheid van de site te kunnen waarborgen. Logfiles worden niet langer dan één week bewaard.

We delen niets met anderen

Andere partijen dan de medewerkers en verwerkers van Ontmoetingscentrum Enkidoe hebben geen toegang tot uw gegevens. Persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt op de wijze die in het Privacybeleid hieronder worden beschreven.

Privacybeleid van Ontmoetingscentrum Enkidoe

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ontmoetingscentrum Enkidoe verwerkt van de deelnemers van de door haar georganiseerde activiteiten en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u wilt deelnemen aan een activiteit van Ontmoetingscentrum Enkidoe, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Ontmoetingscentrum Enkidoe
René Pennings, bestuurslid
Oudewand 13
7201 LJ Zutphen
De administratie is bereikbaar via

2. Welke gegevens verwerkt Ontmoetingscentrum Enkidoe en voor welk doel

2.1 In het kader van uw deelname aan de activiteiten van Ontmoetingscentrum Enkidoe worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Naam -, adres - en woonplaatsgegevens
 2. Telefoonnummers
 3. E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie

2.2 Ontmoetingscentrum Enkidoe verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname aan de activiteiten en de eventuele opzegging daarvan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Ontmoetingscentrum Enkidoe. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Bewaartermijnen

Ontmoetingscentrum Enkidoe verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Ontmoetingscentrum Enkidoe passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Ontmoetingscentrum Enkidoe gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de administratie van Ontmoetingscentrum Enkidoe kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Ontmoetingscentrum Enkidoe zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Ontmoetingscentrum Enkidoe uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van Ontmoetingscentrum Enkidoe: .

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie:

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[privacyverklaring versie 29 september 2018]