menu

Tarieven 

Uw contributie (€25,00 per kalenderjaar) kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 96 INGB 0000328674 ten name van Stichting Studiecentrum voor Antroposofie. Met een extra gift zijn wij uiteraard heel blij!

Wij zien bewust af van 'automatische incasso', maar stellen het wel op prijs als u bij uw bank een 'periodieke opdracht' ter betaling van uw leesgeld afgeeft. Het bespaart ons veel werk om mensen aan te manen en u behoudt uw vrijheid om de opdracht zelf te wijzigen. Een periodieke overboeking kunt u doen via online bankieren.

Bibliotheekbon

Ook in 2019 bieden we weer de mogelijkheid om iemand anders gelukkig te maken met een bibliotheekbon. Bestaande leden betalen daarvoor €12,50. Nieuwe leden krijgen hem gratis.

Boetes

De uitleentermijn is 4 weken. Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt € 0,20 per week, per boek in rekening gebracht. U kunt telefonisch, per e-mail of -na inloggen- online verlengen, maar we zien u liever persoonlijk in de bibliotheek verschijnen!